Čínsky Kolumbus I.


Volal sa Čeng Che (Čcheng Che, Zheng He, Cheng Ho).
Jedného Čenga už možno poznáte ako Koxingu z konca dynastie Ming.
Čeng ktorý sa preslávil svojim plavbami žil na začiatku mingskej dynastie. Narodil sa v roku 1371 v dnešnej provincii Jün-nan (Yunnan). Jeho predkovia pochádzali zo strednej Ázie a do dnešnej juhozápadnej Činy sa dostali vďaka spolupráci s dynastiou Jüan. Pár rokov po páde tejto mongolskej dynastie, ovládajucej Čínu takmer storočie, bol Jün-nan ovládnutý Mingom. Čeng bol ako puberťák zajatý a odvlečený do hlavného mesta (vtedy nakrátko Nan-ťing, Nanking). Pritom, ako bolo zvykom, sa stal eunuchom.

Eunuch je muž bez semenníkov, preto nemôže mať deti.
To ale neznamená, ze je nutne neschopný erekcie. Niektori eunuchovia mali manželku, niektorí aj konkubíny. Dokonca znudené obyvateľky cisárskeho harému, väčšinou bez šance na pravidelné stretnutia s cisárom, využívali eunuchov v ich okolí (vegetariánsky či diétny styk). Samozrejme tie, ktorým sa na to prišlo na to doplatili.
Vo vidine lepšieho života v paláci sa niektorí stávali eunuchmi z vlastnej vôle.

Tým, že sa Čeng stal v mladosti eunuchom sa zodpovedala otázka či je Koxingovym genetickým predkom. Zmienku o tom, že by bola väzba cez Čengovho adoptovaného syna (a zároveň synovca) k som nenašiel. Takže s Koxingom síce má spoločné priezvisko (to sa v Číne uvádza na prvom mieste), ale aj to získal až v zajatí.
Jeho skutočné bolo Ma (podľa Mohameda/Muhamada), čo je jedno z častých priezvisk moslimov v Číne. Čeng bol totiž moslim. Dnes by sa označoval ako Hui (na rozdiel od pomenovania Han/Chan ktoré označuje väčšinových Číňanov).

Význam Hui nie je celkom jednoznačný: môže to byť Číňan moslimskej viery, moslim, ktorý žije v Číne, ale i niekto žijúci v Číne koho predkovia boli moslimovia pôvodom mimo Číny. Nepoužíva sa na moslimov v Sin-ťiangu (Xintiang) – pôvodne nečínskej provincii na západe.

Čeng sa stal obľúbencom neskoršieho tretieho mingského panovníka. Aj preto, že mu pomohol zbaviť trónu jeho synovca – pár rokov druhého mingského cisára.
Počas panovania tretieho cisára sa uskutočnilo mnoho reforiem. Hlavné mesto sa presunulo z Nan-ťingu (kde Čeng vyštudoval) do Pekingu. Vedľa niekdajšieho zničeného jüanského hlavného mesta (Da-Du) sa vybudovalo Zakázané mesto.

Mimochodom: jeden z hlavných architektov Zakázaného mesta bol tiež eunuch, ešte ako chlapec darovaný pravdepodobne ako súčasť tribútu do Číny. Pochádzal z dnešného Vietnamu. (Vietnam už, na rozdiel od Mongolov, Mingom priamo nepatril.)

Na obranu hlavného mesta i celej krajiny (najmä) proti Mongolom (tí počas jeho vlády pod vedením svojho chána Peking spustošili) sa prebudoval čínsky múr (v podstate spravil nanovo). Aby zabezpečil zásobovanie obnovil vnútrozemský Veľký kanál.
Jeho otec, prvý mingský cisár, v mladosti sirota z roľníckej rodiny (nejaký čas dokonca žobrák), zaviedol viacero ultrakonzervatívnych zmien (ako napríklad nutnosť povolenia na cestovanie do cudziny, ale i v rámci Číny) v ktorých videl možnosť návratu k starým dobrým „roľníckym” časom (preto aj pozemková reforma) v konfuciánskom štýle.
Jeho syn bol viac otvorený. V snahe ovládnuť priestor po obrovskom mongolskom impériu vyslal Čenga na viacero zahraničných plavieb. Počas nich mali panovníci navštívených oblastí deklarovať podriadenosť Synovi nebies.

Na úvod zatiaľ toľko.

Strih: Tibor Blažko

https://tblazko.wordpress.com/2009/03/11/cinsky-kolumbus-ii/

http://www.gokunming.com/en/blog/item/3133/the_last_mongols_of_yunnan

Pôvodne publikované na http://cina.exil.sk.

Kvôli spamu je diskusia uzavretá. Príspevky posielajte cez tblazko@gmail.com.

Reklamy