Charta 08

Charta 08 (零八宪章) je dokument inšpirovaný československou Chartou 77.
Podpísali ho nielen čínski disidenti, ale aj niektorí z druhej strany mocenského spektra. Podľa Václav Havel: China’s Human-Rights Activists Need Support (WSJ, 19. december 2008) existuje viac ako 5000 podpisov (neskoršie sa objavili správy s vyše 8000).
Toto nie je kompletné znenie ani presný preklad. Originál aj niekoľko prekladov nájdete napríklad tu, český preklad tu.

I. Úvod

Úvod obsahuje prehľad udalostí v Číne od konca devätnásteho storočia (tak ako ich poznáme my) a otvorenú kritiku súčasného stavu. Varuje pred násilným vyhrotením situácie a tvrdí, že úpadok systému dospel do stavu kde zmena je nutná.

II. Naše základné princípy

V pôvodnom texte sú body rozpísané.
Sloboda
Ľudské práva
Rovnosť
Rovnováha moci
Demokracia
Ústavné právo

III. Čo odporúčame

V pôvodnom texte sú body rozpísané podrobnejšie.
1. Nová ústava
2. Rozdelenie moci, na legislatívnu, zákonodarnú a výkonnú
3. Priamu voľbu zákonodarcov
4. Nezávislé súdnictvo, zrušiť vplyv Komunistickej strany
5. Verejná kontrola, odpolitizovanie armády, polície a úradov
6. Garancia ľudských práv, zrušenie systému Prevýchovy prácou
7. Voľby verejných činiteľov
8. Rovnosť vidieka a mesta, sloboda pri výbere miesta pobytu
9. Sloboda spolčovania, vznik nevládnych organizácii bez povoľovania štátom, zrušenie vlády jednej strany
10. Sloboda zhromažďovania, právo na pokojný protest
11. Sloboda prejavu, slobodná tlač, akademické slobody, zrušenie zákona o nabádaní na podvracanie štátnej moci
12. Náboženská sloboda, oddelenie náboženstva a štátu, zrušenie povoľovania náboženských skupín
13. Občianske vzdelávanie, bez politického vplyvu jednej strany
14. Ochrana súkromného vlastníctva, privatizácia, súkromné vlastníctvo pôdy
15. Finančná a daňová reforma, zjednodušenie daňového systému, reforma vlastníckeho systému
16. Sociálne zabezpečenie, zabezpečiť všetkým základný prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, dôchodku a zamestnaniu
17. Ochrana životného prostredia, s odkazom aj na úlohu nevládnych organizácií
18. Federácia, v prípade Taiwanu treba ako rovný s rovným hľadať mierový spôsob zjednotenia, zmienka o národnostných a náboženských menšinách
19. Vyrovnanie sa s minulosťou, prepustenie politických väzňov a vyšetrenie minulosti

Strih: Tibor Blažko

Pôvodne publikované na http://cina.exil.sk.

Kvôli spamu je diskusia uzavretá. Príspevky posielajte cez tblazko@gmail.com.

https://tblazko.wordpress.com/2009/07/01/tchien-an-men/

Reklamy