Štatistika


Podľa čínskeho Národného štatistického úradu priemerný mestský príjem v Číne v polovici roku 2009 medziročne vzrástol o 12,9 percenta čím presiahol úroveň 14000 jüanov ročne [približne 125 eur mesačne]. Deklarovaný ekonomický rast bol na úrovni 7,1 percenta.

Ako upozornil Danwei Úrad to na mimoriadnej tlačovej konferencii dodatočne vysvetlil.
Jedným z dôvodov je, že dôsledkom ekonomickej krízy prácu strácali predovšetkým menej platení zamestnanci, takže v štatistike zostali tí čo sú platení lepšie.
Rast platov bol v štátnych inštitúciách a úradoch väčší ako v podnikoch, nadpriemer dostala aj oblasť vzdelávania.
Zamestnanci súkromných podnikov sa do štatistiky nedostali.
http://www.morningpost.com.cn/bjcb/html/2009-08/07/content_128459.htm
http://blogs.wsj.com/chinajournal/2009/08/10/chinas-stats-bureau-boosts-transparency/

Čínsky súkromný sektor (private business) ešte dávno v roku 2006 tvoril 65 percent HDP a vyše 70 percent jeho rastu.
http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2008-01/29/content_6428007.htm

Vtedy (september 2006) súkromné podniky (private enterprises) zamestnávali okolo 110 miliónov ľudí (čiže menej ako 10 percent populácie – bez rozlíšenia či metskej alebo vidieckej).
http://www.newsgd.com/business/prospective/content/2007-09/17/content_4246267.htm

V polroku 2009 private enterprises zamestnávajú 82 miliónov ľudí.
http://english.people.com.cn/90001/90778/90857/90860/6717406.html

viac ako 60% je zamestnaných v súkromnom sektore
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/aug/28/china-economy-stimulus

2003: celkovo zamestnaných 744,32 miliónov, z toho z miest 256,39 miliónov
http://www.esljob.cn/Content.asp?id=310

pomer mestských a vidieckych ročných platov 1990-2003
od asi 2:1 (1510:686) ku viac ako 3:1 (8472:2622)
http://english.gov.cn/official/images/images/xin_490702281133484292211.jpg

Malé a stredné podniky tvoria 60% HDP, 70% zamestnanosti, 65% patentov, 60% exportu, 50% daní, používajúc 20% finančných zdrojov.
http://managingthedragon.com/index.php/2008/12/16/unemployment-and-smes-two-worries-for-2009-ckgsb-part-iii/

Na konci roka 2008 dosahovalo percento pôžičiek pre súkromné firmy 3,37% z celkového objemu krátkodobých pôžičiek, v januári a februári 2009 bolo ešte nižšie.
http://www.chinastakes.com/2009/8/china-stimulus-plan-criticized-for-crowding-out-private-sector.html
http://chinabystander.wordpress.com/2009/06/02/soes-getting-lions-share-of-new-loans/
Priame zahraničné investície v prvej polovici roka 2009 medziročne poklesli o 17,9 percent na 43 miliárd (billion) dolárov [takmer 300 miliárd jüanov].
http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2009-07/31/content_8499207.htm

V prvej polovici roka 2009 úvery dosiahli 7,37 bilióna (trillion) jüanov, medziročne nárast o 4,92 bilióna.
http://english.people.com.cn/90001/90778/90857/90859/6712373.html

HDP vzrástlo na 13,99 bilióna (trillion) jüanov, medziročne o 7,9% [o 1,1 bilióna jüanov].
http://english.people.com.cn/90001/90778/90857/90862/6702092.html

Obchodný prebytok za prvý polrok 2009 bol 96,94 miliárd dolárov (billion) [vyše 660 miliárd jüanov], medziročný pokles 1,3%,
pri exporte 521,53 miliárd dolárov [vyše 3500 miliárd jüanov], pokles 21,8% v porovnaní s prvým polrokom 2008.
http://english.peopledaily.com.cn/90001/90778/90857/90861/6699255.html

Čína má asi 600 miliónov obyvateľov miest (urban residents).
2007 http://en.ce.cn/National/Local/200808/20/t20080820_16558378.shtml
2008 http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2009-04/16/content_7685599.htm

Vo februári 2009 bolo vyše 240 miliónov nezamestnaných ľudí z miest (unemployed urban residents).
http://www.china.org.cn/health/2009-02/23/content_17318705.htm
Čínska verzia je bez 240 hocičoho ale v nej zas spomínajú aj (zdravotne poistené) deti a seniorov (článok je o zdravotnom poistení nezamestnaných-nepracujúcich v mestách).
http://news.xinhuanet.com/local/2009-02/21/content_10866802.htm

Registrovaná mestská nezamestnanosť (urban residents) v prvom polroku 2009 bola na úrovni asi 9 miliónov (4,3 percent, +0,1% oproti koncu roka 2008).
http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2009-07/24/content_8468884.htm

Od začiatku roka ceny nehnuteľností vo východočínskych mestách narástli o viac ako 15 percent, v Šenzene cena za meter štvorcový dosiahla 14197 jüanov [asi 1400 eur].
http://www.chinastakes.com/2009/8/crazy-housing-prices-may-be-coming-down-again.html

Šanghaj nové nehnuteľnosti 13918 jüanov [asi 1400 eur], staré nehnuteľnosti 11793 [1200 eur] za meter štvorcový (priemerne v prvom polroku 2009).
http://www.shanghaidaily.com/sp/article/2009/200907/20090717/article_407796.htm

Šanghaj december 2009 – 20826 jüanov [asi 2100 eur]
http://www.shrealestate.com/?p=163

V Šanghaji bol disponibilný príjem obyvateľa mesta v prvej polovici roka 2009 14965 jüanov [cez 250 eur mesačne].
http://www.chinastakes.com/2009/7/chinas-labor-income-growth-momentum-checked.html

V Číne žije 825000 ľudí s majetkom vyše 10 miliónov jüanov a 51000 s vyše 100 miliónov jüanov
http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-08/24/content_8606004.htm

Výber: Tibor Blažko

P. S. pre angličtinárov:
Everything You Know About China Is Wrong
The Myths About China’s Currency

Kopec čísel po slovensky:
VPLYV HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA EKONOMIKU ČÍNY

Pôvodne publikované na http://cina.exil.sk.

Kvôli spamu je diskusia uzavretá. Príspevky posielajte cez tblazko@gmail.com.