Sťažnosti národa čínskeho


Na začiatku dlhej ulice sa nachádza oblastný úrad.
Pred ním v pozore stojí pozorný uniformovaný mladý muž.
Pod ním kľačí, narieka a hádže sa o zem staršia pani.

Môj pokus o dokumentárnu fotografiu bol v zárodku zmarený gestom ruky zákona.
Na moju otázku o čo išlo mi domáci vysvetlili, že som bol svedkom toho ako sa pani, presvedčená, že sa niektorý z úradov nezachoval k jej rodine správne, pokúšala o odvolanie.

Podľa toho čo som sa neskôr dočítal sú v celej Číne na milióny (desiatky miliónov) sťažovateľov desaťtisíce príslušných úradov na najrôznejších úrovniach.
Tradícia sťažovania pochádzajúca ešte z cisárskych čias dostala novú formu v roku 1949 keď bol ustanovený špeciálny úrad, ktorému počet sťažností zakrátko prerástol cez hlavu, takže postupne prišlo k viacerým reformám.

Tí, ktorým sa to nepodarí na nižšej úrovni, to môžu skúsiť vyššie. Menej šťastní no najviac vytrvalí postupne až v Pekingu.
Podľa prieskumov niektorí vo svojej veci apelujú aj vyše desať rokov. Nevzdávajú sa z mnohých možných dôvodov:
– nechcú sa vrátiť domov z hanbou
– podstatou ich sťažnosti je, že sa nemajú kam vrátiť
– do sťažovania investovali toľko, že sú na tom horšie ako na začiatku
– veria, že ich problém spočíva na skorumpovanej miestnej úrovni a niekto ako spravodlivý cisár či deduško Wen si ho všimne a spravodlivo vyrieši
Bohužiaľ iba mizivé percento sťažovateľov naozaj uspeje.

Problémom je aj to, že sťažovanie sa hore vrhá zlé svetlo na miesto, kde sa možná krivda stala.
Namiesto individuálneho riešenia sa stáva, že sa volí plošne efektívnejší spôsob bránenia v sťažovaní sa.
Aj zastrašovaním, vyhrážkami, takzvanou prevýchovou prácou (v Číne vás môžu legálne prevychovávať bez rozhodnutia súdu až tri roky, s možným predĺžením na štyri – vďaka za upresnenie, profesor), úplne nelegálnym väznením alebo zatváraním na psychiatrii.

Miestnym úradom nestrácanie pozitívnych bodov pred vrchnosťou stálo za to, aby organizovali odchytávanie ľudí vystupujúcich z vlakov a smerujúcich na vyššie miesta.
Dokonca pri odchytávaní spolupracovali s tamojšou políciou alebo investovali do úradníkov organizujúcich registráciu sťažností, aby im za úplatu oznamovali nové prípady prichádzajúce z ich oblasti skôr ako odovzdajú vyplnený formulár.
Preto sa paradoxne mohlo stať, že hore sa dostali práve tí, čo začínali v najnižších úrovniach, ktorých lokálne úrady nemali prostriedky na boj proti sťažovateľom.

Kedysi to bolo ľahšie, lebo bolo možné cestujúcich ľudí vrátiť na miesto ich trvalého pobytu.
To sa v roku 2003 zmenilo – i keď zmena trvalého pobytu stále nie je vecou formálneho oznámenia cestovanie a prechodný pobyt sú už voľnejšie.

V okolí Južnej vlakovej stanice V Pekingu bola oblasť, kde čakatelia mali možnosť lacno prežívať v jednoduchých podmienkach v ktorých im počas zimy hrozilo zamrznutie.
Tá sa v rámci skrášľovania mesta pred prípravou na Olympijské hry začala búrať.

V lete roku 2009 nová úprava obmedzila sťažovanie sa na centrálnej úrovni. Tí čo sa predsa len budú sťažovať riskujú, že ich prípad sa bude považovať za uzavretý.
Pred októbrovými oslavami šesťdesiateho výročia Čínskej ľudovej republiky dostali hotely zákaz ubytovávať sťažovateľov.

Sťažnosti sa po novom majú riešiť na úrovni kde vznikajú s tým, že sa prisľúbila väčšia kontrola, termín odpovede do 60 dní a priame návštevy straníkov v oblastiach s najväčším počtom petícii.
Optimisti predpokladajú, že takto miestne úrady zmenia svoj prístup. Pesimisti sa pýtajú prečo by ľudia strácali energiu a peniaze keby sa problém dal vyriešiť dole.

Na Global Voices Online boli zverejnené fotografie úradov. Nápis na nich hovorí:
„Prvý krát bude ten čo sa neoprávnene sťažuje na vyššie miesta vyšetrovaný, druhý krát prevychovaný prácou, tretí krát odsúdený“.

Toto by ani Kafka nevymyslel.

Spísal: Tibor Blažko

Doplnené 19.7.2011 Čínske média písali o smrti sťažovateľa spôsobenou hladovaním a mučením v internačnom tábore v provincii Šan-si, kde strávil deväť mesiacov. Ďalší spoluväzni boli poslaní do nemocnice. http://english.caing.com/2011-07-18/100280712.html

Doplnené 27.7.2011 Číňania viac dôverujú vyšším úrovniam riadenia krajiny než miestnym http://www.eastasiaforum.org/2011/07/24/chinese-governance-seen-through-the-people-s-eyes/

Pôvodne publikované na http://cina.exil.sk.

Kvôli spamu je diskusia uzavretá. Príspevky posielajte cez tblazko@gmail.com.

Reklamy