Vek cisárov

V diskusii na tému čínska medecína sa objavila otázka prečo, ak je tak skvelá, v Číne ľudia nežijú dlhšie ako inde.

Odpoveďou bolo, že mnoho Číňanov si kvalitnú zdravotnú starostlivosť nemôže dovoliť.

Je jasné, že okrem medecíny na ich dĺžku života vplývajú mnohé iné faktory.

Napríklad čínska kuchyňa.

Alebo cvičenia taj-či, čchi-kung, nebodaj moderný falun-gong. Nehovoriac o ich spojení s filozofiou „harmónie mezi ľuďmi, harmónie mezi ľuďmi a prírodou“.
Bohužiaľ väčšina Číňanov necvičí a kašle na filozofiu asi tak ako my na kresťanskú lásku.

Ak by sme uvažovali o negatívnom vplyve dnešného znečisteného životného prostredia prečo Číňania nežili dlhšie v predindustriálnej ére?
„Pretože boli chudobní a ťažko pracujúci.“

Tak sa skúsme pozrieť na dĺžku života tých, čo
– neboli chudobní, mohli si dovoliť najlepších lekárov a lieky
– (podľa neplatenej reklamy) boli hin do čchi-kung
– (podľa internetového obchodu bez reálnej adresy) sa riadili feng-šui.
Pozrime sa na dlhovekosť čínskych cisárov.

Dopredu predosielam, že mi je jasné, že takáto vzorka nie je štatisticky významná a pre jednu dynastiu ide o príslušníkov rovnakej rodiny, možno spoločne postihnutej nejakým negatívnym vplyvom.

Tiež oznamujem, že v niektorých prípadoch môže mnou uvádzaný byť dosiahnutý vek nižší ako uvádzam pretože môj výpočet občas vychádza iba z rozdielu rokov, ignorujúc mesiace. Upozornenia na chyby vo výpočtoch vítam.

Z dlhého zoznamu na Wikipédii som sa venoval len mnou vybraným dynastiám aj preto, že z doby pred 2800 rokmi nemáme hodnoverné informácie. Bohužiaľ ani potom to nie je vždy jednoznačné, veď uvidíte.

Vedome som sa zameral len na chánske dynastie, ignorujúc manžuskú (Čching) i mongolskú (Jüan), ktoré predsa len mali trochu iné pozadie.

Posledná etnicky chánska dynastia bola Ming (1368-1644), inými slovami rodina Šu. Jej panovníci sa dožili nasledovného veku:
1. 1328 až 1398=69 rokov
2. 1377 až 1402=24
3. 1360 až 1424=64
4. 1378 až 1425=46
5. 1398 až 1435=36
6. 1427 až 1464=36
7. 1428 až 1457=28
8. 1447 až 1487=39
9. 1470 až 1505=34
10. 1491 až 1521=29
11. 1507 až 1567=59
12. 1537 až 1572=25
13. 1563 až 1620=56
14. 1582 až 1620=38
15. 1605 až 1627=21
16. 1611 až 1644=33
Čiže z dnešného pohľadu nič moc.

Najviac sa dožil zakladateľ dynastie. Teda ten, ktorý sa stal panovníkom až zhruba štyridsaťročný.

Možno by sa patrilo odfiltrovať tých čo zahynuli predčasne z iných ako zdravotných dôvodov. Napríklad druhý bol zvrhnutý tretím a asi zahynul v boji, siedmy zvrhol šiesteho no ten mu to vrátil a úplne posledný spáchal samovraždu keď sa mu do paláca tlačila ďalšia dynastia.
No i keď by som vyhodil hociktorých cez dnešný priemerný vek sa nedostanem.

Tak si aspoň rozpíšeme čo sa o ich smrti dá ľahko vyhľadať na Wikipédii:
1. 1328 až 1398=69
2. 1377 až 1402=24 zabitý?
3. 1360 až 1424=64
4. 1378 až 1425=46 infarkt
5. 1398 až 1435=36 (nešpecifikovaná) choroba
6. 1427 až 1464=36
7. 1428 až 1457=28 zavraždený
8. 1447 až 1487=39
9. 1470 až 1505=34 (doktori po jeho smrti popravení)
10. 1491 až 1521=29 choroby
11. 1507 až 1567=59 otrava (doktori po jeho smrti popravení) #1
12. 1537 až 1572=25
13. 1563 až 1620=56 #2
14. 1582 až 1620=38 choroba
15. 1605 až 1627=21
16. 1611 až 1644=33 samovražda

Zo slávneho Mingu sa presúvame do zlatého veku dynastie Tchang (Tang, 618-907, rodina Li).
Jej prvé obdobie (do prerušenia v rokoch 690 až 705) opäť nie je žiadna výhra:
1. 566 až 635=69 choroba
2. 599 až 649=50 choroba alebo otrava #1
3. 628 až 683=55 choroba
4. 656 až 710=53 otrava
5. 662 až 716=54 (zomiera po štyroch rokoch na dôchodku)

Neskorší Tchang má konečne aspoň jedného, ktorý žil viac ako 70 rokov:
6. 695 alebo 698 až 714=19 alebo 23
7. 685 až 762=76 sláva!
8. 711 až 762=51
9. 727 až 779=52 infarkt
10. 742 až 805=62 choroba
11. 761 až 806=45
12. 778 až 820=42 vražda
13. 795 až 824=29 choroba
14. 809 až 827=17 vražda
15. 809 až 840=31 choroba
16. 814 až 846=31 otrava #1
17. 810 až 859=49 otrava #1
18. 833 až 873=39 choroba
19. 862 až 888=27 nehoda
20. 867 až 904=37 vražda
21. 892 až 908=17 otrava

Dynastia Chan (Han, 206 p.n.l.– 9 n.l., rodina Liu):
1. -256 (256 p.n.l.) alebo -247 až 195=52 alebo 61
2. -210 až -188=22 choroba
3. -??? až -184=? vražda
4. -??? až -180=? poprava
5. -202 až -157=45
6. -188 až -141=47
7. -156 až -87=69 choroba
8. -94 až -74=20
9. -?? až -59=?
10. -91 až -49=42
11. -75 až -33=42
12. -51 až -7=44 infarkt #3
13. -27 až -1=26
14. -9 až 6=13? otrava
15. 5 až 25=20 vražda
16. ? až 25=? vražda
17. -5 až 57=61
18. 28 až 75=47
19. 57 až 88=31
20. 79 až 105=26
21. 105 až 106=1
22. 94 až 125=32 vražda?
23. ?? až ??=?
24. 115 až 144=29/30 choroba
25. 143 až 145=2
26. 138 až 146=8 otrava
27. 132 až 168=36
28. 156 až 189=34 choroba
29. 173 alebo 176 až 190=14 alebo 17 otrava
30. 181 až 234=53 (abdikoval)

Časť dynastie Čchin (Qin, 221 p.n.l.–207 p.n.l., rodina Jing (Ying)), konkrétne jej úsek čo sa považuje za (celo)čínsky:
1. -259 až -210=49 otrava #1
2. -229 až -207=22 samovražda
3. -??? až -206=? vražda

Malá časť dynastie Čou (Zhou, 1046 p.n.l.-256 p.n.l., rodina Ji), po roku -841 (neskoršia Čou), ktorá je pre naše účely dostatočne zdokumentovaná:
11. -841 až -781=60
12. -795 až -771=24 vražda
13. -771 až -720=51

Možno ste si všimli krížiky v niektorých riadkoch.

#1 znamená (takmer dobrovoľnú) otravu elixírom nesmrteľnosti, typicky obsahujúcom ortuť. Zázrak býval ordinovaný alchymistom na viac krát – až do smrti. Minimálne zjednotiteľ Číny, naše číslo 1 dynastie Čchin, vďaka účinkom ortute skončil ako paranoik, čo vzhľadom na jeho moc malo neblahé dopady na jeho okolie. Podávanie jedovatej ortute vychádzalo z taoisticko-klasicko-medecínskej tradície, ktorá uznáva prechod medzi obyčajným jedlom, liekom (už jedlo je liek) až jedom. Čím silnejší liek, tým viac jed. Doteraz je v čínskej medecíne prípustný vyšší obsah ortute ako sa u nás pokladá za rozumné (i keď nie vždy na vnútorné užitie).

Pre #2 síce nie je uvedený dôvod smrti, ale pred polstoročím vedci našli v jeho cisárskom tele známky hojného užívania ópia. Neviem či z rozmaru alebo na tlmenie bolesti. Ópium bol pre Čínu novodobý dovoz. Najskôr arabský, neskôr európsky.

#3 má uvedené, že zomrel na infarkt s poznámkou, že pravdepodobne išlo o účinok prípravku na zvyšovanie potencie. Je možné, že viacero cisárskych úmrtí malo rovnakú príčinu.

Tak som si povedal, že ak by mali byť príčinou predčasnej smrti háremy, bolo by zaujímavé porovnať Číňanov s tureckými sultánmi. Zoznam sultánov však bol nečakane dlhý a občas nejednoznačný, takže tu je iba jeho začiatok:
1. 1258 až 1326=68 (alebo 1258 až 1324=64 Wikipédia z neznámych dôvodov uvádza iné čísla na začiatku a konci článku)
2. 1281 až 1361=80 (alebo 1284 až 1359=75)
3. 1326 až 1389=63 (alebo 1319 až 1389=70) bitka o Kosovo
4. 1360 až 1403=43 (alebo 1354 až 1403=47/48) samovražda v zajatí
5. 1382 až 1421=39
6. 1404 až 1451=47 choroba
7. 1432 až 1481=49 otrávený?
Navyše, priznávam, som ani nehľadal kedy u Otomanov začala tradícia háremov.

Skúsil som to z opačného konca. Tibetskí dalajlámovia dokazujú, že byť bez háremu automaticky neznamená mať dlhý život:
1. 1391 až 1474=83
2. 1475 až 1542=67
3. 1543 až 1588=45
4. 1589 až 1617=28 otrava?
5. 1617 až 1682=65
6. 1683 až 1706?=23? (tento jediný nebol kňazom ani nežil asketickým životom)
7. 1708 až 1757=49
8. 1758 až 1804=46
9. 1805 až 1815=10
10. 1816 až 1837=21 celkovo zlé zdravie
11. 1838 až 1856=18
12. 1857 až 1875=18 choroba
13. 1876 až 1933=57
14. 1935 až ?=minimálne 75

Ako bonus pridávam prvých rímskych cisárov (takzvaná juliánsko-klaudiovská dynastia, 27 p.n.l-68 n.l.):
1. -63 až 14=75
2. -42 až 37=77
3. 12 až 41=28 zavraždený
4. -10 až 54=63 zavraždený
5. 37 až 68=30 samovražda
Napriek násilnej smrti priemer vyše päťdesiatky.

Zo starých panovníkov na našom území som si vybral iba, pre nás ako-tak popísaného, Svätopluka: 830? až 894=64.
Jeho lepšie zdokumentovaní súčasníci Cyril (827 až 869) a Metod (815 až 885) sa dožili 42 (choroba) a 70 rokov.

Metodov vek ma inšpiroval aby som sa pozrel aj na duchovných vodcov Číny.
Lao-C´ je neurčitý, ale Konfucius (-551 až -479=71/72) i jeho nasledovníci Meng-C´ (Mencius, -732 až -289=83) a Sun-C´ (Xun xi, -313 až -238=75) žili celkom dlho.
(Konfucius zomiera mimo rodiny, ktorú opustil aby mohol básniť o jej úlohe v ideálnej spoločnosti. Zomiera relatívne krátko po smrti niekoľkých žiakov, ktorých skon mohol iba posilniť jeho sklamanie z neuznania jeho myšlienok vtedajšími vládcami.)

Veľký kormidelník (1893 až 1976) sa dožil slušných 82.
Pri ňom si spomínam na pomaly už dvadsať rokov starú reklamu v jednom z našich časopisov. Ponúkala zázračný ázijský prípravok na obnovenie vlasového porastu s heslom „Poznáte nejakého plešivého Číňana?“. Kto by nepoznal.

Celkovo tým čínskym zaručene fungujúcim vlasovým prípravkom na čisto tradičnej a prírodnej báze sa nejako nedarí ani dnes.
Bohvie aké používali cisári.

Autor: Tibor Blažko
English version: http://blog.foolsmountain.com/2010/09/06/did-chinese-medicine-make-chinese-emperors-live-longer/

Dodatok 11.9.2010
štúdia American Journal of Geriatrics Society, 2006
241 čínskych panovníkov: dožili sa v priemere 41 rokov
– (v porovnaní s mojim článkom) další dôvod ich predčasnej smrti: alkohol
– iba šesť panovníkov pravidelne cvičilo a viedlo striedmy život: priemer 81 rokov
140 buddhistických mníchov: priemer 67 rokov
181 doktorov tradičnej medecíny : priemer 75 rokov
http://healthreason.com/2010/06/06/who-lived-longer-the-emperors-the-chinese-medicine-doctors-or-the-monk/

Kvôli spamu je diskusia uzavretá. Príspevky posielajte cez tblazko@gmail.com.

Reklamy