Šanghajské Expo 2010

poráža Osaku 1970 vďaka jesenným rekordom.

http://en.wikipedia.org/wiki/Expo_2010
Očakáva sa 70 miliónov návštevníkov [Šanghajského] Expa, čím by sa stalo najnavštevovanejším v histórii.
[od 1. mája do 31. októbra očakávaných 70 miliónov návštevníkov je asi 0,38 milióna/deň]

http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-09/11/c_13489798.htm
Prebiehajúce Šanghajské svetové Expo 2010 dosiahlo 50 miliónov návštevníkov v piatok [10. septembra]
[1. máj až 10. september 50M/130d = dosiahnuté 0,38M/d ale:]

[Koordinačný] výbor očakáva na konci Expa, že počet návštevníkov 184-dní trvajúceho podujatia dosiahne okolo 60 miliónov.
[10. september až 31. október 60M-50M = 10M, 10M/50d = očakávaný priemer okolo 0,2M/d počas posledných dní výstavy, ale:]

http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-10/08/c_13547307.htm
Prebiehajúce Šanghajské svetové Expo 2010 dosiahlo vyše 60 miliónov návštevníkov v piatok [8. októbra]
[10. september až 8. október 60M-50M = 10M, 10M/30d = nárast na 0,3M/d, dokonca s novým rekordom:]
Podujatie dosiahlo rekord vo výške 630 000 návštevníkov 23. septembra, druhý deň trojdenného jesenného sviatku.

http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-10/16/c_13560768.htm
Celkový počet 1,03 milióna ľudí navštívilo Šanghajskú svetovú výstavu v sobotu [16. októbra], rekordné číslo od otvorenia Expa.
Expo navštívilo 64,62 milióna návštevníkov do konca soboty [16. októbra]
[9. október až 16. október 64,6M-60M = 4,6M, 4,6M-1,03M(denný rekord) = 3,6M, 3,6M/7d = pokračujúci nárast na 0,47M/d nasledovaný 1,03M/d rekordom]

Predchádzajúci rekord bol dosiahnutý v 1970 na Osaka World Expo v Japonsku, ktoré navštívilo okolo 64 miliónov ľudí počas šiestich mesiacov.
[Japonsko porazené a aj plán 70 miliónov návštevníkov splnený:]

http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-10/24/c_13572635.htm
Okolo 451 200 návštevníkov navštívilo Expo Park do 11:00 v nedeľu [24. októbra], čím sa dosiahol celkový počet 70,159 milióna
Počet návštevníkov prekonal predchádzajúci rekord z 1970 Osaka World Expa v Japonsku, ktoré pritiahlo 64 miliónov ľudí, keď 18. októbra dosiahol 65,8 milióna.
[17. október až 18. október 65,8M-64,62M = 1,2M, 1,2M/2d = priemer 0,6M/d]
[19. október až 24. október 70,159M-65,8M = 4,36M, 4,36M/6d = priemer 0,73M/d]

Zhruba prepočítal Tibor Blažko

Pôvodne publikované na http://cina.exil.sk.

Kvôli spamu je diskusia uzavretá. Príspevky posielajte cez tblazko@gmail.com.

Reklamy