Mysli ekologicky, konaj ekonomicky

Správa o nedostatku nafty v Číne sa nedávno objavili aj v našej tlači.

Citujem: Nedostatok nafty v Číne spôsobili administratívne opatrenia Pekingu na zníženie spotreby elektrickej energie v krajine. Výsledkom toho však bolo, že podniky začali vo veľkom nakupovať naftové generátory, aby si elektrinu vyrobili sami.

Skutočný plán je zlepšiť energetickú efektivitu – čiže pomer spotreby energie k HDP (spolu s rastom HDP priemerne 7,5% ročne – reálne bude viac) – o 20%, s úmyslom obmedzenia produkcie skleníkových plynov.

Keďže niektoré plány sú v Číne päťročné a jedna päťročnica sa za chvíľu končí začalo sa vyhodnocovať ako to vyzerá v skutočnosti. Bohužiaľ za štyri roky sa podarilo dosiahnuť iba 1415%-né zlepšenie, navyše s nepriaznivým trendom začiatkom tohto roka.

A tak sa vymyslelo, že by sa mohlo skúsiť energiou šetriť ešte viac. Ako dobrý nápad sa v niektorých provinciách ujalo vypínať elektrinu. Aby sa podniky neprispôsobili denným výpadkom a neprešli na nočnú výrobu skúsilo sa vypínanie na 22 hodín raz za tri dni. Totálne – aj nemocniciam.

Výroba a nákup naftových generátorov HDP zvýšili. O tom či aj efektivitu si dovolím pochybovať.

Čínska energetika je výrazne závislá na uhlí. Aby sa naplnili rastúce energetické potreby otvára sa nová uhoľná elektráreň rádovo raz za týždeň.

Nové uhoľné elektrárne sú oveľa efektívnejšie v zachytávaní škodlivín i menšej produkcii skleníkových plynov na vyrobenú jednotku energie – tam dokonca o jednu tretinu. Dokonca s každou novou elektrárňou je povinnosť ukončiť prevádzku jednej staršej.

Vďaka narastajúcej kapacite však celkové množstvo skleníkových plynov vypúšťaných v Číne narastá.

Pokiaľ ide o chýbajúcu naftu špekuluje sa aj o tom, že jej prechodný nedostatok by mohol byť spojený s očakávaným zvýšením štátom regulovanej ceny.

Zozbieral: Tibor Blažko

P. S.
Po zregulovaní cien uhlia sa objavili výpadky elektriny aj z dôvodu nedostatku tejto suroviny.
Problémy majú aj vodné elektrárne.

Pôvodne publikované na http://cina.exil.sk.

Kvôli spamu je diskusia uzavretá. Príspevky posielajte cez tblazko@gmail.com.

Reklamy