Študentský život

V roku 2006 vláda zaviedla program spolupráce školy a praxe.

Výsledok je, že niektorí študenti trávia vo fabrikách na úrovni radových zamestnancov aj polovicu z celého štúdia, robiac nadčasy za plat nižší ako minimálna mzda. Príklad uvádza 200 yuanov na mesiac (asi 24 eur).

V niektorých továrňach tvoria viac ako dve tretiny pracovnej sily.

12 hodín denne s dvomi voľnými dňami za mesiac pracovali aj takí, čo boli ešte detskom veku. Po pracovnom úraze jedného z nich ich škola presunula do inej továrne s v papieroch zmenenými dátumami narodenia.

Výnimkou boli študentky umeleckej školy. Tie nemuseli pracovať za pásom, ale boli umiestnené do nočného klubu.

Sold out by China’s schools http://cmp.hku.hk/2011/10/04/16043/
http://globalvoicesonline.org/2011/10/04/china-student-interns-or-cheap-labourers/
Interns or Workers? China’s Student Labor Regime http://www.japanfocus.org//-Jenny-Chan/4372

http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2014/09/25/chinas-secret-to-keeping-labor-costs-low-student-workers

Pôvodne publikované na http://cina.exil.sk.

Kvôli spamu je diskusia uzavretá. Príspevky posielajte cez tblazko@gmail.com.

Reklamy