Pokrokový systém

V debate o voľbe prezidenta vraví Slovák: U nás sa dozvieme výsledky hlasovania už na druhý deň.
Na to sa ozve Američan: U nás sa to dozvieme už večer.
Číňan sa pousmeje: U nás sa to vie pár rokov dopredu.
A Severokórejčan zakontruje: U nás sa to vie už od škôlky.

Zľahla upravil: Tibor Blažko.

Pôvodne publikované na http://cina.exil.sk.

Kvôli spamu je diskusia uzavretá. Príspevky posielajte cez tblazko@gmail.com.