English needed V.

Vyše desať rokov po jeho vydaní som si prečítal článok zaoberajúci sa potvrdzovaním dátumov staročínskej histórie pomocou astronomických úkazov zaznamenaných v starých spisoch. Ako Európan som doteraz z tejto oblasti častejšie čítaval práce zaoberajúce sa Betlehemskou hviezdou.

Spomínaný článok sa volá sa Astro-Historiographic Chronologies of Early China are Unfounded a napísal ho Douglas J. Keenan
http://informath.org/pubs/EAH02a.pdf
a kritizuje v ňom čínsky projekt, ktorý používal opisy astromických udalostí ako jednu z metód (článok na Wikipédii má aj českú verziu).
http://en.wikipedia.org/wiki/Xia%E2%80%93Shang%E2%80%93Zhou_Chronology_Project

Mňa zaujala napríklad časť kde tvrdí, že „Jediný [jediný je chyba, ktorú Keenan sám neskôr priznáva] astronomický záznam v Bambusových análoch z doby po roku 841 pred naším letopočtom – zatmenie v roku 776 pred n. l. – je takmer určite falzifikát. Najťažšia časť výpočtu zatmenia je nájsť miesto na Zemi, kde zatmenie bolo pozorovateľné. Určenie, že niekde na Zemi bolo zatmenie je jednoduchšie. Takže očakávali by sme obdobie čínskej histórie, kedy astronomické vedomosti boli dostatočné na výpočet, že zatmenie nastalo v niektorom konkrétnom čase, ale nedostatočné na správne vypočítanie miesta zatmenia. Zatmenie v roku 776 pred n. l. bolo v najviac pravdepodobnom dni uvedenom v zázname (6. septembra), ale nebolo ho možné pozorovať v starovekej Číne.“

Keenana skritizoval David W. Pankenier v Caveat lector: Comments on Douglas J. Keenan, ‘Astro-historiographic Chronologies of Early China are Unfounded’
http://www.lehigh.edu/~dwp0/Assets/images/caveat.pdf

Obaja odkazujú okrem iných aj na Liu(a) Ci-yuan(a) (priezvisko je prvé), ktorého články ako Astronomy in the Xia-Shang-Zhou Chronology Project
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?2002JAHH….5….1L&defaultprint=YES&filetype=.pdf
alebo Examination of early Chinese records of solar eclipses sa tiež dajú nájsť na internete
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?2003JAHH….6…53L&defaultprint=YES&filetype=.pdf

Keenan následne reaguje na Pankeniera v Defence of planetary conjunctions for early Chinese chronology is unmerited,
http://informath.org/pubs/AH207a.pdf
ale ich argumenty si už posúďte sami.

Našiel: Tibor Blažko.

Pôvodne publikované na http://cina.exil.sk.

Kvôli spamu je diskusia uzavretá. Príspevky posielajte cez tblazko@gmail.com.

Reklamy