English needed X.

Čínske aerolínie a letiská majú aj naďalej najhoršie meškanie letov na svete.

To ste sa mohli dočítať aj v našich správach:
http://www.teraz.sk/magazin/cinske-letiska-aerolinie-rebricek/52208-clanok.html
… letisko v Pekingu má spomedzi 35 hlavných letísk na svete najnižšie percento letov odchádzajúcich načas – iba 18,3 percenta. … Šanghaj bol na tom o čosi lepšie s 28,72 percentami … V rebríčku desiatich najhorších aerolínií na svete zapĺňajú čínske letecké spoločnosti až osem priečok. … analytici v oblasti cestovného priemyslu často pripisujú vinu prísnym obmedzeniam vo vzdušnom priestore Číny, ktoré zaviedlo vojenské letectvo, a tak v prístupných koridoroch dochádza k prehusteniu letov.

Téme sa podrobnejšie venoval Economist:
http://www.economist.com/news/china/21583273-military-control-airspace-and-risk-averse-culture-threaten-cripple-chinas-rapid-growth
Planes pull away from gates on time without clearance to take off and remain on the tarmac for up to 30 minutes, just so the flight can say it is not delayed. Such tricks explain why official figures state that 75% of all arrivals and departures were on time in 2012. Independent estimates put the figure closer to 30%. … The first and oldest problem is that China’s armed forces control most of the nation’s airspace—perhaps 70-80% of it. … leaving very narrow corridors for aeroplanes to take off, land and navigate nasty weather.

Lietadlá v čas odídu od [nástupnej] brány, no bez povolenia na vzlet a zostanú na ploche až 30 minút len preto, aby sa mohlo povedať, že let nemešká. Takéto triky vysvetľujú prečo oficiálne údaje uvádzajú, že 75% všetkých príchodov a odchodov v roku 2012 bolo na čas. Nezávislé odhady uvádzajú číslo bližšie k 30%. … Prvý a najstarší problém je v tom, že čínske ozbrojené sily riadia väčšinu vzdušného priestoru, možno 70-80%. … takže pre [civilné] lietadlá zostávajú [len] veľmi úzke koridory na vzlietnutie, pristátie a navigáciu v zlom počasí.

Wall Street Journal zas píše o porovnaní efektivity letísk:
http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2013/08/05/asia-europe-airports-trail-u-s-facilities-on-efficiency-study/?mod=WSJBlog
Asian airports have something in common with airports in Europe: They’re far less efficient than their American counterparts. … This efficiency, however, doesn’t always translate to customer experience or speed, and the results may come as something of a surprise to passengers who’ve experienced wait times of up to two hours at U.S. airport checkpoints.

Ázijské letiská majú niečo spoločné s letiskami v Európe: Sú oveľa menej efektívne než ich americké náprotivky. … Táto efektivita sa však nie vždy pozitívne premieta do zákazníckej skúsenosti alebo rýchlosti, a výsledkom môže byť aj niečo ako prekvapenie pre cestujúcich, ktorí zažili na kontrolných stanovištiach amerického letiska čakacie doby až do dvoch hodín.

Všimol si: Tibor Blažko.

http://www.economist.com/blogs/gulliver/2013/08/china-pilots-and-pay

Pôvodne publikované na http://cina.exil.sk.

Kvôli spamu je diskusia uzavretá. Príspevky posielajte cez tblazko@gmail.com.

Reklamy