Individuálna turistika na Taiwan

Vlády Číny a Taiwanu sa dohodli, že možnosť individuálne navštíviť Taiwan sa rozširuje na obyvateľov 26 čínskych miest.
V roku 2011 sa začalo so Šanghajom. Pekingom a Sia-menom, teraz sa okrem iných pridalo aj Čchüan-čou.
http://focustaiwan.tw/news/asoc/201308280031.aspx

Všimol si: Tibor Blažko

https://tblazko.wordpress.com/2010/11/02/vylet-do-sia-menu/
https://tblazko.wordpress.com/2008/05/12/zajton-dnes-i/

Pôvodne publikované na http://cina.exil.sk.

Kvôli spamu je diskusia uzavretá. Príspevky posielajte cez tblazko@gmail.com.

Reklamy