Mojžišov omyl

Čítam knihu Martina Mojžiša Dva hrby ťavy. Jej posledná kapitola sa volá Reč a pojednáva o nadbytočnosti v jazykoch, vďaka ktorej dokážeme porozumieť hovorenému slovu aj v prípadoch, keď časť prepočujeme.

Bohužiaľ na záver sa snaží porovnávať nadbytočnosť v angličtine a čínštine dochádzajúc k záveru, že „čínština je zvlášť hutný jazyk“. Bohužiaľ preto, lebo ako dôkaz používa výsledky porovnávania „stlačiteľnosti rôznych jazykov“ v písanej forme.

Konkrétne si skupina z Harvardu zobrala texty Biblie v rôznych jazykoch a skomprimovala (zazipovala či zozipovala) ich, čím sa veľkosť súborov zmenšila bez straty informácií. Mojžiš uvádza, že (pred zbalením) „kompletná Biblia v čínštine zaberá necelú polovicu Biblie v angličtine. Obidve pritom obsahujú presne rovnakú informáciu“. „Všetky preklady boli po zipovaní približne rovnako dlhé“, z čoho „teda vyplýva celkom jednoznačne, že niektoré jazyky sú v určitom zmysle oveľa úspornejšie ako iné“.

Trt makový. „V určitom zmysle“ je oproti anglickému úspornejší napríklad zápis čínsky. No ak by sme čínštinu zapisovali západným písmom (v Číne to na rozdiel od Vietnamu neprešlo), bola by jej úspornosť fuč.
Alebo ak by sme do angličtiny namiesto jej písaných konštrukcií presadili slovenské dĺžne a mäkčene, čiže napríklad namiesto peace použili pís, jej zápis by bol úspornejší.

Spomínaní výskumníci namiesto slovenskej skúmali Bibliu zapísanú ruskou azbukou. Azbuka oproti slovenčine síce občas používa samostatný tvrdý znak, ale zas pre zápis ch jej stačí jedno písmeno.
Mimochodom, práve ch je dôvod prečo zatiaľ neexistuje počítačový program, ktorý by dokázal správne zoraďovať podľa slovenskej abecedy. Aspoň ja taký nepoznám.

Okrem toho, že čínske slová sú v porovnaní s abecednými systémami zapísané menším počtom znakov, typicky dvomi-tromi, vybraných z obrovského počtu dostupných, existuje ešte jeden dôvod hutnejšieho zápisu. Ten zistíte na prvý pohľad do otvorenej čínskej knihy (s výnimkou detských): nedávajú sa medzery medzi slovami.

Aspoň že do modernej čínskej gramatiky pribrali bodky za vetami či úvodzovky. Aj za cenu menšej úspornosti.

S pozdravom, Tibor Blažko

Pokračovanie https://tblazko.wordpress.com/2014/01/13/mojzisov-omyl-ii/

Pôvodne publikované na http://cina.exil.sk.

Kvôli spamu je diskusia uzavretá. Príspevky posielajte cez tblazko@gmail.com.

Reklamy