Masaker na stránkach .týždňa 23/2014

Už upútavka na prvej strane dávala tušiť čo príde: 25 rokov po masakri na Námestí nebeského pokoja.

Článok Štefana Hríba Námestie nebeského nepokoja začína známou fotografiou muža pred tankami, ktorého popis nezmyselne umiestnil na námestie Tchien-an-men, dokonca do pätnásteho júna!

Text obsahuje tradičné bludy:
Dňa 4. júna vstúpili na Námestie nebeského pokoja tanky. Začala sa streľba do stotisícového davu, tanky navyše množstvo ľudí rozmliaždili. Zabitých bolo oficiálne takmer 4-tisíc ľudí…

Prečo, nájdete aj v mojom článku https://tblazko.wordpress.com/2009/07/01/tchien-an-men/

Skrátene: nepoznám presný počet ľudí čo v tom zahynuli na námestí v noci z tretieho na štvrtého júna 1989, ale dovolím si tvrdiť, že ich bolo menej ako nasledujúci deň (štvrtého júna), keď na námestie prišli, okrem iných, niektorí rodičia hľadajúci nezvestných študentov a boli postrieľaní s úmyslom, aby sa nepokoje neobnovili. http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2014/may/20/tiananmen-how-wrong-we-were/

Zbierka dobových novinových článkov z anglofónnej tlače http://chinadigitaltimes.net/china-news/main/1989/

2 citáty vytrhnuté z kontextu:

http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2014/06/04/wsj-archives-25-years-ago-in-beijing-a-movement-unlikely-to-die
At 4 a.m., the street lights in the square went dark, and shortly thereafter, the students voted to leave. The lights were turned on again a half hour later, and, according to witnesses, the students quickly marched off the square, carrying some of their banners, flashing V-for-victory hand signals, singing the Internationale and vowing to return. A half-dozen tanks quickly rumbled into the center of thesquare, followed by hundreds of soldiers.
O štvrtej ráno pouličné svetlá na námestí zhasli a krátko nato študenti vyhlásili odchd. Svetlá sa opäť zapli pol hodinu neskôr a podľa svedkov študenti rýchlo odkráčali z námestia nesúc niektoré zo svojich transparentov, rukou ukazujúc znak pre víťazstvo, spievajúc Internacionálu a sľubujúc sa vrátiť. Do centra námestia rýchlo dohrmelo pol tucta tankov nasledovaných stovkami vojakov.

http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2014/06/04/wsj-archives-25-years-ago-in-beijing-the-party-pulls-the-trigger
At 5 a.m. the students announced they were ready to leave. They began filing down the steps of the monument, singing and carrying their school banners.
O piatej ráno študenti oznámili, že sú pripravení k odchodu. Začali schádzať dole po schodoch pomníka, spievajúc a nesúc transparenty ich školy.

Ďalší týždeň si asi .týždeň nekúpi tblazko@gmail.com.

https://tblazko.wordpress.com/2011/06/30/moje-priznanie-viny-i/
https://tblazko.wordpress.com/2014/02/16/omyl-tyzdna-72014/
http://blog.aktualne.cz/blogy/olga-lomova.php?itemid=23041

Pôvodne publikované na http://cina.exil.sk.