Vodný kanál

iDnes zhruba preložili článok z Economistu
http://ekonomika.idnes.cz/cina-se-potyka-s-nedostakem-vody-da6-/eko-zahranicni.aspx?c=A140930_130942_zahranicni_ffr

Originál obsahuje aj mapku
http://www.economist.com/news/china/21620226-worlds-biggest-water-diversion-project-will-do-little-alleviate-water-scarcity-canal-too

Všimol si: Tibor Blažko.

Kvôli spamu je diskusia uzavretá. Príspevky posielajte cez tblazko@gmail.com.

Pôvodne publikované na http://cina.exil.sk.

Reklamy