Točka otočka

Obrázky otáčania 185-metrových 11000 ton nad železnicou
http://www.95105105.com/news/2014/1025/58524.html
http://cn.sundaily.com/shehui/201410254657.html

Všimol si: Tibor Blažko.

Kvôli spamu je diskusia uzavretá. Príspevky posielajte cez tblazko@gmail.com.

Pôvodne publikované na http://cina.exil.sk.

Reklamy