Letisko

alebo English needed XV (záujemcovia môžu čítať aj po čínsky)
V novembri 2009 bol Fengovi Čeng-chuovi (Feng Zhenghu) odoprený vstup do vlasti. Následne strávil niekoľko mesiacov na japonskom letisku.
Svoj príbeh spísal na http://www.fengzhenghu.net/
CDT začali s prekladom do angličtiny http://chinadigitaltimes.net/china/narita-airport-diary/?view=all

Všimol si: Tibor Blažko.

https://tblazko.wordpress.com/2008/12/19/charta-08/

Pôvodne publikované na http://cina.exil.sk.

Kvôli spamu je diskusia uzavretá. Príspevky posielajte cez tblazko@gmail.com.

Reklamy