Súkromné, nie štátne, firmy sú motorom rastu v Číne

Nicholas R. Lardy: Private not state firms are China’s growth engine

Prakticky každý rozmer hospodárskeho úspechu Číny za posledného tri a pol desaťročia možno pripísať z veľkej časti vzostupu trhov a súkromných podnikov. Súkromné firmy predstavujú takmer všetok rast zamestnanosti, väčšinu rozmachu produkcie a investícií do výroby, a v posledných rokoch viac ako polovicu rastu vývozu. Vzhľadom k tomu, že sú produktívnejší, súkromné firmy majú hromadne vytlačili štátne podniky v odvetviach, ktoré sú otvorené pre vstup. Štátne firmy zostali úplne dominantné iba v prirodzených monopoloch, ako sú elektrická energia a železničná doprava, a v odvetviach, kde je vstup obmedzený: ropa a zemný plyn, finančné služby a telekomunikácie.

Čína nevyvinula úspešný alternatívny model hospodárskeho rastu. Snaha o to, čo niektorí nazývajú “štátny kapitalizmus” výrazne znížila, a nie rozšírila, hospodársky rast Číny. Tam kde Čína závisela predovšetkým na trhu – poľnohospodárstvo, väčšina výroby a služby ako je maloobchod a reštaurácie – bol úspech zrejmý.

Prichádzajúc k týmto záverom moja nedávna kniha “Trhy nad Maa: Rast súkromného podnikania v Číne” opravuje štyri dôležité nepochopenia alebo mýty o čínskej ekonomike.

Prvý z nich je, že v čínskej ekonomike dominujú štátne podniky. Realita je veľmi odlišná. Štátne firmy teraz tvoria len jednu pätinu priemyselnej výroby, v porovnaní so štyri pätinami v čase keď reforma začala. Predstavujú iba jednu desatinu investícií do priemyslu. Štátne podniky vo všetkých odvetviach predstavujú iba jednu desatinu zamestnaneckých miest v mestách a iba jednu desatinu čínskeho exportu.

Druhým omylom je, že Čína má jednu z najsilnejších byrokracií na svete pokiaľ ide o zamestnanosť. Kombinovaná zamestnanosť vo vládnych a straníckych orgánoch, vrátane vládnych agentúr a verejných inštitúcií, ako aj straníckych orgánov, vrátane zamestnancov na centrálnej, provinčnej a sub-provinčnej úrovni je asi 40 miliónov. To je viac ako populácia mnohých štátov. Ale Medzinárodnej organizácie práce, ktorá vyhodnocuje štátnu zamestnanosť na 1000 obyvateľov, dáva do jasného vedenia Francúzsko s 95 zamestnancami na 1000 obyvateľov, v Spojené štáty 74, Nemecko 53, Turecko a Mexiko po 38, Južná Afrika 32, zatiaľ čo Čína má len 30,

Tretím omylom je, že zatiaľ čo štátne podniky sú menej početné, sú silnejšie ako predtým. Najmä tí, ktorí sú kritickí k tomu čo považujú za čínsky model štátneho kapitalizmu, tvrdia, že centrálne štátne podniky majú astronomické zisky, dané ich monopolmi a chránenými trhmi. Priemyselná politika v minulom desaťročí po vedením dua Hu-Wen sa zdala robená v prospech štátnych podnikov, najmä tých v kompetencii Komisie pre dohľad a správu štátnych aktív (SASAC), založenej v roku 2003, hneď ako sa Hu a Wen ujali úradu.

V roku 2013 sa zisky SASAC korporácií štvornásobne zvýšil, čo zdanlivo podporuje názor, že SASAC úspešne vytvorila “národných šampiónov”. Menej povšimnuté zostalo, že podiel na zisku všetkých nefinančných podnikov patriacich k SASAC firmám sa mierne znížil – v skutočnosti mali nižšiu výkonnosť. Ešte dôležitejšie je, návratnosť aktív SASAC firiem za posledných šesť rokov je stále oveľa nižšie ako ich náklady na kapitál. Do roku 2013 bol rozdiel 3,8 percenta v porovnaní s 6,8 percentami. Stručne povedané, SASAC firmy boli obrovskou brzdou rastu Číny.

Štvrtým omylom je, že súkromné firmy mali obmedzený prístup k úverom. Podľa toho ako Financial Times napísali začiatkom tohto roka, súkromným firmám “sa zvyčajne nedostáva peňazí. Zatiaľ väčšie štátne podniky majú ľahký prístup k pôžičkám”. Skutočnosť je úplne iná. Podľa údajov zverejnených Čínskou ľudovou bankou súkromné firmy získali 52 percent všetkých úverov poskytovaných firmám v rokoch 2010 až 2012, zatiaľ čo podiel štátnych podnikov bol len 32 percent. To by nemalo byť prekvapením. Vzhľadom k oveľa vyššiu návratnosť aktív vytvorených súkromnými priemyselnými podnikmi, je bežná miera úveruschopnosti viac než dvojnásobok štátnych firiem.

Dôsledky tejto analýzy sú zásadne optimistické pre rast Číny v strednodobom horizonte, v prípade, že reformy oznámené na Treťom pléne v minulom roku boli skutočne vykonané. Ako už bolo povedané, štátne podniky dominujú čínskej ekonomike, ale sú stále značnou brzdou jej rastu. Je to preto, že ich priemerná návratnosť aktív je nielen výrazne pod súkromnými firmami, ale podstatne nižšia ako náklady na kapitál. Napríklad viac ako 90 percent produkcie ropy a zemného plynu produkujú v Číne tri štátne ropné spoločnosti. Ale Sinopec a PetroChina, ktoré spolu predstavujú tri štvrtiny majetku týchto troch firiem, majú výnosy menej ako polovica Exxon-Mobilu a Chevronu. V oblasti služieb rentabilita aktív štátnych firiem je len polovica súkromných poskytovateľov služieb. China Unicom a China Telecom majú zisk iba 2 a 4 percentá, čiže výrazne menej ako náklady na kapitál. Služby teraz absorbujú viac ako polovicu všetkých investícií, ale štátny podiel investícií do služieb je štyrikrát vyšší ako v priemysle.

Ak sa splní stranícky prísľub daný na Treťom pléne odstrániť všetky okrem prirodzených monopolov, vytvorí to obrovské príležitosti pre nové súkromné firmy v rope a plynárenstve a pre súkromných poskytovateľov služieb, a to nielen v oblasti telekomunikácií a finančných služieb, ale v iných moderných službách , Tým sa zníži značne nesprávne prideľovanie kapitálu a podporí rast Číny v strednodobom horizonte.

Nicholas R. Lardy pôsobí na Peterson Institute for International Economics. Je autorom nedávno vydanej knihy “Trhy nad Maa” http://bookstore.piie.com/book-store/6932.html

Článok bol publikovaný na http://www.eastasiaforum.org/2014/11/30/private-not-state-firms-are-chinas-growth-engine/

Rýchly preklad: Tibor Blažko.

Kvôli spamu je diskusia uzavretá. Príspevky posielajte cez tblazko@gmail.com.

http://www.iness.sk/stranka/10232-Slovensko-ako-kralovstvo-uradnikov-Sme-lidrami-v-pocte-statnych-zamestnancov.html