Explózie, výbuchy

Továreň na paraxylén čo mala byť v Sia-mene
a po proteste (o ktorom som písal pred rokmi) skončila o mesto ďalej
https://tblazko.wordpress.com/2008/07/21/zajton-dnes-iv/
tento týždeň skončila pod patronátom vyše 800 hasičov.
Otrasy vraj bolo cítiť ešte vo vzdialenosti 50 km.
Video nájdete na http://www.bbc.com/news/world-asia-china-32196103 Čítať ďalej