Hirošima, Nagasaki

Pred pár dňami prebehli v Pekingu oslavy sedemdesiateho výročia konca vojny.
Boli spojené s opätovným presviedčaním občanov o dôležitej úlohe Komunistickej strany Číny pre vyhnanie Japoncov, aj keď na Taiwane (a všelikde inde) by sa v tejto súvislosti spomínala skôr čínska armáda.

Keby ste v Číne chceli diskutovať o vplyve atómových bômb na ukončenie vojny, možno sa na chvíľu zaseknete na neznalosti Číňanov čo sú to Hirošima a Nagasaki.
Riešením je napísať to po japonsky: 広島市 (Hirošima š’) a 長崎市 (Nagasaki š’, to koncové š’ znamená, že ide o mesto). To už Číňania prečítajú ako im známe Kuang tao š’ a Čchang čchi š’.
Totižto v čínštine napísané (takmer tak isto) 廣島 (tradične) či 广岛 (zjednodušene) a 長崎 (tradične) či 长崎 (zjednodušene) znamená Hirošima a Nagasaki.

Všimol si: Tibor Blažko

Pôvodne publikované na http://cina.exil.sk.

Kvôli spamu je diskusia uzavretá. Príspevky posielajte cez tblazko@gmail.com.