Koniec prázdnin

Čínskym školákom dnes skončili prázdniny. Nedeľa-nenedeľa, na ôsmu boli v škole.
Učiteľka čínštiny prebrala od druhákov domáce úlohy, dostali napísali od desať do dvadsať viet o knihách, ktoré prečítali a ktoré nové znaky v nich našli.
Matematikárka vysvetlila úvod do zvyšku po delení.
Rozdali sa učebnice na druhý polrok, žiaci sa popresádzali iné miesta.
Za tri hodiny, s jednou krátkou prestávkou, mohli ísť domov. Poobede mali voľno, zajtra začínajú naplno.

Veľa úspechov v škole želá: Tibor Blažko

Kvȏli spamu je diskusia uzavretá. Príspevky posielajte cez tblazko@gmail.com.

https://tblazko.wordpress.com/2017/01/08/druhaci-v-cchuan-cou/

Reklamy