Zásoby kovov vzácnych zemín

Správa tak prelomová, že ju SME publikovalo viackrát.

Pri Japonsku objavili zásoby vzácnych minerálov na stovky rokov

Japonsko môže predbehnúť Čínu. Objavilo minerály potrebné pri výrobe elektroniky

Z článkov citujem:

Japonsko má vo svojich vodách zásoby kovov vzácnych zemín, ktoré vydržia stovky rokov. Naznačuje to štúdia tamojších vedcov, podľa ktorých sa na dne mora nachádza šestnásť miliónov ton vzácnych prvkov.

Väčšinu zásob týchto kovov na svete má Čína, od ktorej je Japonsko, krajina takmer bez prírodných súrovín, závislé.

Objav zásob by tak mohol oslabiť výsadné postavenie Číny na svetovom trhu s elektronikou.

Pozrime sa na zahraničný článok s rovnakým obrázkom ako použili v SME:
Mud near this small Japanese island could change the global economy

China currently holds a tight grip on the rare earth minerals — controlling about 95% of global rare earths production as of 2015. Because of this, Japan and other countries rely on China to set prices and availability.

V súčasnosti má Čína pevne v rukách minerály vzácnych zemín – roku 2015 kontrolovala okolo približne 95% celosvetovej produkcie vzácnych zemín. Z tohto dôvodu Japonsko závisia na Číne čo sa týka cieny a dostupnosti.

Vidíte rozdiel medzi väčšinou zásob a aktuálnou produkciou? Mimochodom:

China can’t control the market in rare earth elements because they aren’t all that rare

But in the ‘90s, China entered the market and drove down prices

Ale v 90. rokoch Čína vstúpila na trh a znížila ceny

A ešte jeden citát z iného zdroja:
Japan ‘rare earth’ haul sparks hopes of cutting China reliance

And the United States Geological Survey estimated last year there were 120 million tons of rare earth deposits worldwide, with 44 million in China, 22 million in Brazil and 18 million in Russia.

A geologický prieskum Spojených štátov odhaduje, že v minulom roku bolo na celom svete 120 miliónov ton ložísk vzácnych zemín, z toho 44 miliónov v Číne, 22 miliónov v Brazílii a 18 miliónov v Rusku.

Porovnajte si to s tvrdením, že väčšinu zásob týchto kovov na svete má Čína alebo prelomovosťou objavu šestnástich miliónov ton (samozrejme, vzácne kovy a vzácne kovy je rozdiel). Zásoby sú, ale (pozrite odkaz nižšie) málokto si je ochotný ničiť domáce životné prostrenie.

Mne to vychádza tak, že slovenská žurnalistika sa ani kvôli Jánovi nehodlá spamätať.

Všimol si a komentoval: Tibor Blažko

Kvôli spamu je diskusia uzavretá. Príspevky posielajte cez tblazko@gmail.com.

https://tblazko.wordpress.com/2010/11/04/vzacne-kovove-miesto/
https://tblazko.wordpress.com/2017/01/06/bez-surovin/
https://tblazko.wordpress.com/2013/12/24/mojzisov-omyl/
https://tblazko.wordpress.com/2009/01/10/o-cine-po-nasom/

Reklamy